אחריות - לאורך חיי ההשקעה

הדיווחים העסקיים שלנו מדויקים ועדכנים, אנו גאים על מתן רמת שירות מהגבהות ביותר בענף.

הבטוחה של BNH

BNH בטוחה ביכולתה לספק שירות העולה על ציפיות הלקוח. שירותי המחקר שלנו הינם מדויקים ועדכנים, אנו גאים על מתן רמת שירות מהגבוהות ביותר בענף. כל השקעה נבחנת בזכוכית מגדלת על מנת לזהות סיכונים פוטנציאלים ולנטרלם מבעוד מועד. במקרה הלא סביר שמבוצעת שגיאה, אנו מגבים ומייד פועלים כדי לתקנה.

כיצד אתה מוגן

BNH מספקת אחריות מקיפה למאפיני העסקה ובכללם ביטוח תחזוקה ולקויים חינם למשך שנתיים, שכירות נטו מסחרית הנותנת למשקיע תשואה בטוחה בראש שקט. לקבלת רשימה של הדיווחים הספציפיים המכוסים תחת ערבות זו, לחץ כאן.

 אם ייקבע ש BNH הייתה אחראית לטעות, אנו נספוג כל תשלום נוסף ועלויות הנדרשים לתיקון הטעות או התקלה במהירות האפשרית.

האותיות הקטנות

פרט לערבות ספציפיות שנקבעו לעיל, BNH מתנערת ולא כוללת כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת. בשום מקרה לא תהא אחראית BNH או אחראי לכל נזק או אי נוחות נגרם על ידי שגיאות הגשה הנובעת מלקוח שספק מידע. האחריות המצטברת BNH לך ו / או לכל גוף שהוקם על ידי לך להגשת פגמים שנגרמו על ידי BNH  תהיה מוגבלת לסעדים שפורטו לעיל. בשום מקרה לא הדירקטורים של BNH, נושאי משרה, עובדים, נציגים, סוכנים או יועצים לא יהיו אחראים או אחראי לכל נזק או אי נוחות הקשורים או נגרמו לך, ובשום מקרה לא תהיה החבות שלנו מכל סוג שכוללת כל נזק מיוחד, מקרי או תוצאתי, לרבות אובדן רווחים, גם אם יש לנו ידע על האובדן או הנזק הפוטנציאלי.

צור קשר

שעות משרד

8:00 AM - 7:00 PM זמן ארה"ב

שני - שישי

כתוב לנו

BNH Plaza Building
2940 Noble Road #201
Cleveland Heights
Ohio, USA 44121

אנו מכבדים

Credit Cards Accepted: Amex, Visa and MasterCard

בנוסף אנו מכבדים צ'קים אישים, העברות בנקאיות, ותשלום באמצעות פיפל להזמנות אינטרנט.