נושאי חיפוש מדריכים המדריך לנדל"ן אמריקאי כלים שמור עימנו על קשר

מסמך POF - Proof Of Funds

מהו מסמך ה POF ועל איזה צורך הוא בא לענות

המסמך:

מכתב מגוף פיננסי המאשר יכולת קניה באמצעות אישור סכום משכנתה מגוף פיננסי או לחלופין סך זמין בחשבונו של הלקוח במקרה של רכישה במזומן .

מי מבקש את המסמך:

המוכר מעוניין לדעת האם יש לו קונה המסוגל להשלים עסקה עד סופה, לדוגמה הבנק קיבל הצעת מחיר גבוהה אבל חלשה ובעלת סיכון ומצד שני הוא קיבל הצעה נמוכה יותר אבל אם בטוחות שהקונה יכול להשלים את הקניה . הבנק יעדיף להיענות לאותה הצעה אף שהינה נמוכה מהקודמת.

מה המסמך אמור להכיל:

מסמך הפרוב אוף פאונד אשר הינו מסמך יכולת מימון, צריך להכיל את רוח הדברים המצוין המסמך יינתן ע"י הבנק של הקונה ובו יירשם שנכון לתאריך.... הלקוח מר .... מחזיק בחשבונו סך ....בשקלים ישראלים השווה לערך כך וכך דולרים אמריקאים נכון לתאריך חותמת הפקיד וכו' המסמך צריך להיות כתוב באנגלית ( והוא מוצג מול הרשויות האמריקאיות ומל הבנק המוכר ).

דוגמא למסמך הפרוב אוף פאונד

לחלופין אם הכספים זמינים בחשבון אמריקאי ניתן להנפיקו בצורה פשוטה יותר ע"י צילום מצב חשבון במערכת האון ליין הבנקאית או לשלוח סריקה של החשבון האחרון שנשלח ע"י הגוף הפיננסי שנשלח (סטיטמנט)