נושאי חיפוש מדריכים המדריך לנדל"ן אמריקאי כלים שמור עימנו על קשר

קרדיט סקור - Credit Score

שיטת ניקוד האשראי בארהב - סקירה מקיפה לישראלים מהו ? Credit Score מבוא ורקע כללי על השיטה

מבוא ורקע כללי על השיטה

שיטת האשראי האמריקאית פועלת באופן שונה בתכלית מהשיטה הישראלית.

בארה"ב פועלות שלוש סוכנויות אשראי בפיקוח ממשלתי - Credit Bureaus - המחזיקות ומעדכנות מידע שוטף ונתונים בנוגע למצב ודירוג האשראי של כל אדם בעל Social Security Number שמחזיק בחשבון אשראי אחד או יותר.

המעקב של הסוכנויות מוגבל לחשבונות אשראי ולחובות בלבד. חשבון אשראי הוא לא רק כרטיס אשראי, אלא כל סוג של הלוואה שניתנת ללקוח ושהוא צריך להחזיר. נכללות בהגדרה הזו גם הלוואות משכנתא, הלוואות סטודנטים, הלוואות לרכישת רכב, ליסינג של רכב, "משיכת יתר" מחשבונות, וכו'. גם תשלומים לנותני שירות (טלפון, חשמל, מועדוני לקוחות וכו') שאינם משולמים במועד והופכים לחוב, יכללו בתיק האשראי.

כל חברות האשראי, הבנקים והמוסדות הפיננסיים בארה"ב מדווחים באופן שוטף לסוכנויות על פעולות האשראי של הלקוחות שלהם. על כל לקוח נבנה תיק בכל אחת מהסוכנויות. התיק מכיל נתונים רבים על הלקוח, ומרכז בתוכו מידע מפורט לגבי מצב כל חשבונות האשראי של הלקוח וההיסטוריה של התשלומים.

תוכן התיק משמש חברות המעוניינות להציע לכם אשראי, תעסוקה או ביטוח, במטרה להעריך את זכאותכם ואת רמת האמינות והיכולת הפיננסית שלכם להחזיר את ההלוואה.

כאשר אתם מגישים בקשה לכרטיס אשראי, הלוואה, ביטוח או תעסוקה - או כאשר חברות מעוניינות להציע לכם הצעות כאלה מבלי שתבקשו אותן - מתבצעת בדיקה של תיק האשראי שלכם מול אחת הסוכנויות, במטרה לקבוע את גובה האשראי או ההלוואה המוצעת לכם, לחשב את גובה הריבית או להציע לכם מבצעים או תנאים מיוחדים.

 • Credit Bureaus - סוכנויות האשראי שלוש סוכנויות האשראי הפועלות בארה"ב תחת פיקוח ממשלתי הן:
  • 1. Equifax Credit Bureau.

   P.O. Box 740241

   Atlanta GA 30374-0241

   (800) 685-1111

   (770) 612-3200

   (800) 548-4548 residents of Georgia, Vermont or Massachusetts

   (800) 233-7654 residents of Maryland

  • 2. Experian (Formerly TRW Credit Bureau).

   P.O. Box 949

   Allen TX 75013-0949

   (888) 397-3742

   Trans Union Corporation (Credit Bureau)

  • 3. Consumer Disclosure Center

   P.O. Box 390

   Springfield PA 19064-0390

   (800) 916-8800

   (800) 682-7654

   (714) 680-7292

  ניתן ליצור קשר עם הסוכנויות על מנת לקנות העתק של תיק האשראי שלכם (Credit Report / Credit File), או לקבל העתק בחינם במידה ואתם זכאים. במידה ובקשתכם להלוואה או אשראי נדחתה על סמך בדיקה של תיק האשראי שלכם באחת הסוכנויות, אתם זכאים לקבל העתק חינם של התיק תוך 90 יום מהדחייה. כמו כן אתם זכאים לקבל העתק מהתיק אחת לשנה.

 • היסטורית אשראי ותיק האשראי - Credit History and Credit Reports

  תיק האשראי של כל לקוח הנשמר בסוכנויות האשראי מכיל מידע ונתונים לגבי ההיסטוריה הפיננסית של הלקוח, והמידע שבתיק משמש מדד להערכה של זכאותכם לאשראי ואמינותכם בתשלומים עתידיים.

  מה מכיל תיק האשראי ?

  תיק האשראי שלכם מכיל, בנוסף לפרטים אישיים ומזהים, שני חלקים עיקריים:

  1. מידע "יבש" ונתונים מספריים על מצב חשבונות האשראי שלכם בעבר ובהווה - היסטורית התשלומים שלכם, מצב ההלוואות, תשלומים שהגיעו באיחור, חובות שלא שולמו וכו'

  2. דירוג אשראי - Credit Score / Credit Rating -מדד מספרי שמחושב ע"י הסוכנויות בהתאם לתוכן התיק שלכם, כדי לסייע לחברות אשראי ומוסדות פיננסיים בהערכה של התיק.

  3. Credit Score / Rating - דירוג האשראי

  דירוג האשראי הוא מספר המסייע למוסדות פיננסיים להחליט מה הסיכוי שתשלמו את ההלוואה בזמן, במידה ותקבלו מהם הלוואה או כרטיס אשראי. הדירוג הוא "תקציר" של רמת הסיכון הכרוכה בלהציע לכם אשראי, בנקודה מסויימת בזמן. דירוג גבוה יותר משמעו סיכון נמוך יותר עבור חברות האשראי.

  הדירוג מחושב ע"י נוסחא מתמטית המכילה סוגים שונים של אינפורמציה בתיק האשראי שלכם, בהשוואה לתבניות אינפורמציה במיליונים של תיקי אשראי אחרים. דירוג האשראי הנמוך ביותר הוא בדרך כלל 300 או 400, והגבוה ביותר הוא 800 או 900, תלוי בסוכנות.

  דירוג האשראי שלכם נקבע לפי כמה מדדים:

  * היסטורית תשלומים - מידע לגבי האופן שבו ביצעתם תשלומים בעבר. דברים שמשפיעים לרעה יכולים להיות תשלומים שהגיעו באיחור, אחרי התאריך האחרון לתשלום (אפילו אם זה רק יום אחד!), תשלומים שלא הגיעו בכלל, גובה התשלומים בהשוואה לתשלום המינימלי שהייתם חייבים בו וכו'. הדירוג עולה ככל שהחשבונות שלכם במצב טוב, ללא איחורים וללא בעיות לאורך זמן.

  * חשבונות אשראי - מספר חשבונות האשראי הפתוחים שיש לכם, וסוגי האשראי השונים שיש לכם (כרטיסי אשראי, משכנתא, הלוואות רכב וכו

  * השימוש באשראי - סכום האשראי המנוצל, סכום האשראי ה"פנוי", תקרת האשראי, והיחסים ביניהם (כלומר אם אתם משתמשים כבר ב-95% מהאשראי שיש לכם, הדירוג יורד

  Credit History - הוותק של התיק שלכם, וגיל החשבונות - מספר· החודשים או השנים שהחשבונות קיימים בתיק האשראי. ככל שהחשבונות פתוחים יותר זמן, הדירוג עולה.

  * בקשות לאשראי - מספר הפעמים שבהם הגשתם בקשות לקבלת אשראי בשנה האחרונה. ככל שמופיעות יותר בקשות בתיק, הדירוג יורד.

  * פשיטות רגל (Bankruptcies) - האם יש פשיטות רגל בתיק, ואם כן, ממתי.

  הנתונים בתיק האשראי - Credit Report / File

  הנתונים הכלולים בתיק האשראי שלכם מתעדכנים באופן שוטף ע"י המוסדות הפיננסיים. לפעמים הנתונים המופיעים בתיק שונים מסוכנות לסוכנות ורמת העדכון אינה מספקת. לפעמים מופיע מידע בתיק שאינו נכון או לא שייך לכם. במקרים כאלה יש צורך ליצור קשר עם סוכנות האשראי המתאימה ולבקש לחלוק (Dispute) על המידע, ולהתחיל בדיקה של המידע (Investigation) שבסופה מידע שגוי נמחק מהתיק. חשוב לעקוב אחרי תיק האשראי שלכם אצל שלוש הסוכנויות ולדאוג שהמידע המופיע בו מדוייק. האחריות לכך היא שלכם!

  המידע המופיע בתיק לגבי חשבונות האשראי כולל את הפרטים הבאים:

  * שם חברת האשראי

  * מספר החשבון

  * סוג החשבון (כרטיס אשראי, הלוואה, משכנתא, הלוואת רכב, Store Card וכו'

  * תאריך פתיחת החשבון

  * תאריך כניסת החשבון לתיק (מאיזה תאריך יש דיווח בתיק על החשבון

  * סיכום סטטוס החשבון (Open Never Late או Closed או Delinquent)

  * תנאי ההלוואה ומשך ההלוואה (למשל 60 חודשים, תשלום חודשי

  * מינימום תשלום חודשי

  * תקרת האשראי או סכום ההלוואה

  * סכום תשלום אחרון

  * High Balance - הסכום הכי גבוה שהייתם חייבים בחשבון במשך כל תקופת קיומו

  * Current Balance - הסכום שאתם חייבים בחשבון כעת

  * Balance and Payment History - סכומי החוב והתשלומים החודשיים ב-24 החודשים האחרונים

  * רשימת החברות או המוסדות שביקשו העתק מתיק האשראי שלכם בחודשים האחרונים

 • ד. העקרון הרביעי. למד כיצד למנף נכון את השקעתך. אתה מעוניין במידע הנכון ובזמן הנכון על עסקה אטרקטיבית בנדלן? הדרך הנכונה והטובה ביותר ללמוד הינה להכנס לתוך קבוצה של עוסקים בדבר ויצירת קשרים וחברויות. למד את שפת המקצוע, והתמקד בעשיית חברים המתעסקים בהשקעות נדל''ן בגלל שהם העניים והאוזנים שלך והם יובילו אותך להזדמנויות והתפתחויות ושנויים בתנאי השכירות ביקושים באזור תשתיות וכו'. להיות השחקן הראשון שפועל זהו יתרון שיש לשחקנים החזקים בשוק הנדל''ן וע''י התערות בתוכם תוכל לסגור את הפער באופן משמעותי.
 • ה. עקרון חמישי, השקיע תחילה בזמן עם אנשי מיקצוע בתחומים המשיקים. אתה מעוניין במידע הנכון ובזמן הנכון על עסקה אטרקטיבית בנדלן? הדרך הנכונה והטובה ביותר ללמוד הינה להכנס לתוך קבוצה של עוסקים בדבר ויצירת קשרים וחברויות. למד את שפת המקצוע, והתמקד בעשיית חברים המתעסקים בהשקעות נדל''ן בגלל שהם העניים והאוזנים שלך והם יובילו אותך להזדמנויות והתפתחויות ושנויים בתנאי השכירות ביקושים באזור תשתיות וכו'. להיות השחקן הראשון שפועל זהו יתרון שיש לשחקנים החזקים בשוק הנדל''ן וע''י התערות בתוכם תוכל לסגור את הפער באופן משמעותי. .
 • טיפים

  להלן טיפים ועצות שנכתבו ע"י גולשים בפורום "ישראלים בארה"ב" וקובצו כאן כלשונם. שמות הכותבים מופיעים משמאל בסוגריים:

  * ניתן לקבל בחינם מכל אחת משלוש סוכנויות האשראי המרכזיות פירוט שנתי. זה מומלץ כי לפעמים מתגלה שכרטיס אשראי שבוטל, עדיין רשום כפעיל, או חובות שלא היו רשומים, וסתם טעויות ובלבול עם פרטי אנשים אחרים.

  * ניתן להתמקח עם חברות האשראי על גובה הריבית שמשלמים. אם אתם מקבלים הצעה טובה יותר מחברה אחרת, פשוט טלפנו לחברה שלכם, ספרו להם ושאלו מה הם מציעים לכם כדי שתשארו חברים. הם ישתוו למתחרים!

  * ניתן לקבל "סליחה חד פעמית" אם מאחרים בתשלום (זה משפיע לרעה על הרקורד). תכתבו מכתב מנומק ומוסבר, וקוו לטוב.

  * המפתח הוא לא לנצל אחוז גדול מתקרת האשראי שלכם, במיוחד בתקופה שבונים את ההסטוריה. תמיד שלמו בזמן, תמיד שלמו יותר מהסכום המינימלי.

  * אל תחליפו כרטיסים כל שבועיים! תישארו עם הכרטיסים שיש לכם עד שדירוג האשראי שלכם ישתפר.

  * נהלו מעקב אחר תיק האשראי שלכם כל 3 חודשים בתקופת הבנייה שלו.

  * חברות האשראי לא ידווחו לסוכנויות האשראי תשלום באיחור עד שעוברים 30 יום.

  * הגבילו את מספר הגישות לתיק האשראי שלכם. כל שאילתה נשמרת בתיק, אם יש יותר מדי בדיקות, חברות אשראי פוטנציאליות עשויות לחשוש שאתם מנסים לצבור כסף ולברוח. אל תגישו יותר מדי בקשות להלוואות / כרטיסי אשראי / מימון או ליסינג של מכוניות וכו' בתקופת זמן קצרה. אם אתם מקבלים דחייה, חכו מספר חודשים לפני שתגישו בקשה במקום אחר. אחת הסיבות העיקריות לדחיה היא "יותר מדי בקשות לכרטיסי אשראי" או "יותר מדי חשבונות חדשים", נסו לא להגיע למצב כזה...

  * הגנו על האשראי שלכם! ודאי תקבלו בדואר לפחות הצעה אחת לכרטיס אשראי בכל יום - אם לא יותר. אם אתם לא מקבלי אותן, אל דאגה, הן יגיעו. מומלץ בחום לא לזרוק את המכתבים לפח בשלמותם או בלי שפתחתם אותם. קרעו אותם או אם אפשר גרסו אותם (מגרסה ביתית עולה 20$). אחד הסוגים הנפוצים ביותר של "גניבות זהות" בארה"ב הן ע"י אנשים שעוברים על האשפה שלכם ומגישים בקשות לכרטיסי אשראי "בשמכם". יש להן שיטות לשנות את הכתובת שלכם... וייקח לכם שנים לתקן את הבלאגן שייווצר. זה מעצבן אבל הכרחי.

  * לאחר שתקבלו את דירוג האשראי הטוב שרציתם, רכזו את חשבונותיכם וסגרו את כל החשבונות שאינם נחוצים. אם אין לכם רואה חשבון צמוד, ניהול של 4-5 כרטיסי אשראי יכול להפוך לסיוט. אם אתם משחקים עם Balance Transfers, סגרו את החשבונות לאחר שכיסיתם את ההלוואות.

  * תקרת אשראי גבוהה היא לא תמיד דבר טוב על כל כרטיס. אתם באמת צריכים את זה? מדוע להגדיל את הפוטנציאל לשימוש לרעה? מעט מאוד אנשים ישתמשו בכרטיס אשראי לקנות מכונית, או בית. תקרת האשראי שלכם צריכה לשקף 150%-120 מהסכום שאתם מתכננים ללוות. אם חלילה תתקלו במצב חירום ותיאלצו להוציא 30,000$ על טיפול רפואי דחוף, תוכלו לפרוס את הסכום על ארבעה כרטיסים שונים, שתקרת האשראי של כל אחד מהם 7,500$. תוכלו להמנע מהחזקת כרטיס אחד עם תקרת אשראי של 40,000$. לחילופין, כדאי להשיג כרטיס חיוב של אמריקן אקספרס, שאינו מוגבל בתקרת אשראי.

  * אני ממליץ לשלם את החשבונות שלכם בדואר, לפחות במהלך השנתיים-שלוש הראשונות, ולשמור גם את החשבון וגם העתק של הצ'ק במקום בטוח למספר שנים, עד שתקבלו דירוג אשראי גבוה. המסמכים יכולים גם לשמש כהוכחה על תושבות.

  * שיקול נוסף בקביעת דירוג האשראי שלכם הוא משך ההחזקה של חשבונות פתוחים. אם למשל אתם פותחים חשבון אשראי חדש וסוגרים אותו בגרע שפותחים חשבון אחר בתנאים טובים יותר, לא תקבלו דירוג גבוה בקטגוריה זו. השארו עם הכרטיסים שיש לכם. אל תסגרו חשבונות ותפתחו חדשים בכל פעם שאתם מקבלים הצעה טובה יותר...

  * זמן הוא הפקטור היחיד. ביצועי האשראי שלכם צריכים להיות טובים. בלי תשלומים באיחור ובלי חריגות מתקרת האשראי. עוזר מאוד אם אתם משלמים יותר מהסכום המינימלי לתשלום. בלי "קומבינות",

  אם התנהגות האשראי שלכם טובה ואחראית, תוך שנה תוכלו לקבל את התנאים שתרצו.