SOLON | מיזם השנה הקמת שכונת יוקרה בלב אחת הערים הטובות ביותר בארה"ב למגורים.

במחיר שווה לכל כיס , את/ה יכול להיות בעלים על מגרש לבניה מובחר ובאזור יוקרה .

על הקרקע והאחוזה: כ 415 דונם של קרקע פרטית ובית אחוזה היושב על אגם פרטי וקסום, בצמידות לשכונת וילות יוקרתית בעיר סולון אוהיו אשר ניבחרת פעמים רבות על היותה מבין הערים הטובות ביותר למגורים בארה"ב.

הפונטציאל: הקרקע מהווה את השטח הגדול ביותר בכל מחוז קיאוגה אשר הינו המחוז המאוכלס ביותר במדינת אוהיו , מדינה בת 11 מליון תושבים והכלכלה השביעית בגודלה בארה"ב, לקרקע אשר לה הרשאות יעוד ובניה קיימות לבניית בתי יוקרה שווי רב וביקוש גובר ועולה.

למידע מקיף על נקודות ואספקטים שונים של המיזם לחץ
 • יתרונות וחוזקות
  • קרקע מופשרת למגורים
  • מערכת בתי ספר מדורגת במקום ה 1 במדינה
  • ביקוש קשיח
  • תואי קרקע יחודי | האגם הגדול ביותר במחוז על קרקע פרטית
 • משקיע ולקוח מחווה את דעתו

  אדמה | אדריכלות ערים -

כלקוח ותיק בחברת BNH שמחתי להצטרף למיזם פרויקט סולון על האגם המהווה הישג חשוב לחברה, לקבוצות השותפים והלקוחות. ההישג הראשון הינו רכישת הקרקע במחיר המגלם כיום סיכון אפסי אשר התאפשר עקב צעדה של חברת BNH בהקדמת השוק במהלך זה כמו במהלכים קודמים שביצעה ומשום כך להשיג את הקרקע אשר הינה מאושרת ומיועדת למגורים וזמינה לפיתוח מידי, בחמישית המחיר של קרקעות מקבילות באזור.

מתוקף עבודתי והתמחותי כאדריכל עיר בישראל אשר מספר תושביה דומה למיקום המיזם כמו גם ניסיוני הקודם הן ברכישת קרקעות לבניה ובארה"ב והן בהשקעות ישירות עם חברת BNH אשר הוכיחו עצמם על פני מספר שנים ובמגוון עסקאות אני יכול ורוצה להמליץ על הזדמנות ואנשים מיוחדים אלו.

טל חמיאדריכל ערים & ומשקיע שותף מן המניין

תצלום אוויר ותוכניות פיתוח