University Heights | העיר יונברסיטי הייטס

פרופיל שכונה, הכר את המקום בו אתה הולך לרכוש בית.


  • העיר יונברסיטי הייסט: אזור מיקוד 44118.
הינה עיר קטנה במטרו קליבלנד מדינת אוהיו. אוכלסיותה מונה 13,539 בני אדם, העיר מורכבת מ 4 שכונות, העיר יונברסיטי הייטס הינה מספר 130 בגודלה במדינת אוהיו.

קצת על העיר יונברסיטי הייטס

העיר יוניברסיטי הייטס הינה בעלת מדדי פשיעה מהנמוכים בארה"ב.


  • נתון מעניין:
אם ידע הוא כוח, העיר ברוכה בידע ונחשבת כמקום חזק, 55.35% מבוגרים בעיר השלימו 4 שנות אונבריסטה תואר שני תארים בתחום הרפואה עו"ד פסכולגיה בהשוואה לממוצע בכל ערי בארה"ב עם 19.23%.

מידע על העיר University Heights

ימים של שמש
...
מידע שמש לא זמין.
אכלוסיה
2.4%
גבוה מהשנה שעברה
עלויות מחייה
$64.3k
20.9% גבוה מהמדינה
אבטלה
...
7.1%
מחוז
5.3%
מדינה
6.1%
ארה"ב
טמפרטורה ממוצעת בעונה
86°
/64°
37°
/19°
רוב האנשים הם...
 20-29
נשים
נשואים
בוגרי קולג'
בעלי בתים
עבודות נפוצות
מכירות
משרדי, אדמניסטרציה
חינוך
ניהול בכיר
תרבות שכירות
...
מידע לא זמין.
הדמוגרפייה של העיר יונברסיטי הייטס מהווה בעיקר בוגרי קולג' נשואים, המתגוררים בנכס בבעלותם, נשים, בגילאי 20 עד 29. בראש קטגוריית תפקידי עבודה הינם מכירות, מישרדי, אדמנסטרצייה, חינוך, והנהלה בכירה. באשר למזג האוויר, הממצוע בימות הקייץ הינו עד 86 מעלות ובעונת החורף יורד עד 19 מעלות.
University Heights Ohio United States
אכלוסיה 13,653 11,714,170 316,352,297
הכנסה חציונית למשק בית $76,690 $47,739 $52,961
שווי נטו למשק בית ממוצע $623,238 $438,875 $495,853
תושבים ותיקים (5+ שנים) 50% 40% 35%
תחלופה שנתית 14% 17% 18%
גיל חציוני 32 שנים 39 שנים 37 שנים


תקציר שכירויות בשכונת University Heights

השכירות הממוצעת $1,625

מה מחיר השכירות הממוצע לבית ב University Heights? עבור שלושה חדרי שינה, ממוצע השכירות ב University Heights הוא $1,700. עבור דירת 4 חדרי שינה, ממוצע השכירות הוא $1,825 . ראה עוד על מחירי השכירות בשכונה לפי גדלים שונים בטבלה הבאה.

התפלגות בשוק השכירויות University Heights

חדרי שינה University Heights מחוז Cuyahoga מטרופלין Cleveland
3 $1,700 $1,907 $1,747
4 $1,825 $2,114 $2,065
5+ $1,300 $2,400 $2,878
אחר $1,350 $1,035 $991


אינדקס פשיעה למטרופולין Cleveland

אינדקס שיעורי פשיעה מייצג ממוצע שיעור פשיעה לאזור מסויים ביחס לאזורים בסביבתו הקרובה וביחס לממצוע הכללי בארהב . אינדקס 100 מייצג את הממוצע הכללי בארהב. במטרפולין קליבלנד , שיעור הפשיעה פחות ב 48% מהממוצע במדינת אוהיו, ו 47% מתחת לממצוע הארצי. במטרופלין קליבלנד, יש 52% פחות פשע אישי מאשר במדינת אוהיו ובהשוואה לממוצע בארהב, קליבלנד עם 67% מתחת לממוצע הכללי בארהב.

הממוצע באמריקה Cleveland מטרופלין Cuyahoga מחוז University Heights אישי רצח אונס שוד תקיפה נכסים פריצה גניבה רכבים פשיעה כללית 0 60 120 180 240 Index
0/0
פשע הממוצע בארהב מטרופלין Cleveland מחוז Cuyahoga University Heights
אישי 100 33 115 29
רצח 100 46 148 3
אונס 100 61 184 56
שוד 100 39 215 68
תקיפה 100 21 54 21
נכסים 100 53 135 50
פריצה 100 62 125 50
גניבה 100 52 85 53
רכב 100 39 173 40
פשיעה כללית 100 45 142 39


מבנה משפחתי עבור תושבי University Heights

מבנה משפחתי מייצג את אחוזי התושבים בעיר יונברסיטי הייטס אשר הינם רווקים, נשואים, גרושים ואלמנים. בעיר University Heights, 78% מהתושבים נשואים ו 22% מהם רווקים. אחוז הנשואים גבוה ב 14% מהיחס הקיים במחוז Cuyahoga , אשר עומד על 64%. מקור הנתונים ממפקדי האיכלוסין census, 2014.

רווקיםנשואיםחד הורינשואים עם ילדים8.5%40.7%37.4%13.4%
Married with Kids


הכנסה למשק בית בעיר University Heights

התפלגות ההכנסה למשק בית מייצגת את רמות ההכנסה של תושבי העיר יונברסיטי הייטס לפי חלוקה של משקי בית . לסיכום, ההכנסה החציונית למשק בית בעיר יונברסיטי הייטס הינה $76,690, ומהווה 74% יותר מהממוצע במחוז קיוגאה ($44,033). נתוני הכנסה לעיר University Heights נישאבו ממפקדי איכלוסין census, 2014.

$0-$9k $10k-$19k $20k-$29k $30k-$39k $40k-$49k $50k-$59k $60k-$74k $75k-$99k $100k-$124k $125k-$149k $150k-$199k $200k-$249k $250k-$499k $500k+ 0200 400600 800
...

סטיסטיקות השכלה לתושבי University Heights

מידע השכלה מייצג את רמת ההשכלה של התושבים בעיר יונברסיטי הייטס . ב University Heights, 5% מהתושבים בגילאי 18 ומעלה הינם בוגרי תיכון ו 62% מהם השלימו תואר ראשון, נתון זה גבוה ב 33% מממוצעי המחוז. נתוני השכלהנישאבים מ census מפקד האיכלוסין, 2014.

LessThan 9thGrade9th-12thGradeHSGraduateCollegeNoDiplomaAssociateDegreeBachelor'sDegree Graduateor ProfSchoolDegree07001,4002,100 2,800
2,276