נושאי חיפוש מדריכים המדריך לנדל"ן אמריקאי כלים שמור עימנו על קשר

דו"ח POS - Point Of Sale.

דו"ח POS, רקע על דוחות ה- Point Of Sale ומה הם מיצגים.

נכסים אמורים לעמוד בסטנדרט מסוים על מנת לשמור על בטחון התושבים ועל אופי השכונות, על שמירת הסטנדרט אמונים שתי מחלקות עירוניות מחלקת התכנון והבניה ומחלקת ה POS, כאשר המחלקה הראשונה קובעת את הסטנדרטים ואחראית על אופן הביצוע והמחלקת ה POS ממונה על הפיקוח כי הנכסים שומרים על סטנדרט הנקבע ע"י המחלקה הקודמת.

מחלקות אלו מנוהלות ברמה העירונית (שכונות) והסטנדרט משתנה משכונה לשכונה, עמידה בסטנדרטים נבחנת ע"י מחלקות ה POS אחת למספר שנים כמו גם בכל נקודת מכירה , כלומר כאשר בעלי נכס מעוניין למכור נכס הוא מחויב להעביר את הנכס לבדיקת מחלקת ה POS על מנת לוודא כי הנכס שומר על סטנדרט ראוי.

ולכן לפני כל מכירה המוכר יזמן קבלן בודק מטעם העירייה או המורשה לכך שיבדוק את מצבו הפיזי של הבית הבדיקה נעשית לפנים וחוץ המבנה כולל הגינה גם היא צריכה לעמוד בסטנדרטים של גיזום ואסתטיקה .

הבודק מנפיק על הנכס דו"ח המפרט את הלקויים הדרושים לתיקון , ובעלי הנכס נדרשים לתקן את הליקויים לפני מכירת הנכס, ורק כאשר הנכס עומד בסטנדרט ומשביע את רצון מחלקת ה POS באיכות מצבו הוא מקבל אישור להעברת בעלות/מכירה.

אך כל זה מדבר אלי כמשקיע ?

כמשקעים אנו רוכשים את הנכסים במצב AS IS כלומר הנכס נירכש כמות שהוא מאת המוכרים שהנם בנקים או מוכרים אשר מוכרים את הנכס במחיר מציאה ומצפים מהרוכש לאמוד את מצב הנכס ולהגיש הצעה עפי ראות עיניו על בסיס מצב הנכס.

במקרה זה הרוכש לוקח על עצמו את האחריות להביא את הנכס לסטנדרט משביע רצון מצד הרשויות, במקרה זה הרשויות מאפשרות לבצע העברת בעלות טרום תיקון הליקויים תוך התחיבות מצד הרוכש לתקן אותם תוך תקופת זמן קצובה ובמקביל לספק את הביטחונות לביצועם.

מה נקבל ?

דו"ח לקויים POS המפרט את מצב הנכס, כמו גם את הסכום הקצוב המוערך כנדרש לתיקון אותם הליקויים. סכום זה יופקד ע"י הרוכש אצל הנאמן על מנת להבטיח את ביצוע הדירשות במלואם.

סכום זה משתחרר וחוזר לרוכשים בעת שמתקבל אישור עירוני כי הליקויים תוקנו לשביעות רצון המחלקות.

דוגמא לדו"ח ה P.O.S