CMA | דוח בדיקה לבית בהילברוק

ניתוח השוואתי לנכסי נדלן בארה"ב כל מה שרצית לדעת על הנכס שלך, לחיצה על האיקונים בתחתית אלבום התמונות תקפיץ אתכם ישירות למידע הרלוונטי בדף.

מיקום הבית: קליבלנד אוהיו ארה"ב

פרופיל הנכס

פרופיל הנכס נותן לך מידע רשמי ואמיתי למידות הנכס מספר חדריו שטחו גודלו ממה הוא בנוי ומה הוא מכיל.

הנתונים המובאים פה נימשכים ממאגרי המידע ובאמצעות כלי מחקר מהתקדמים והמובילים בתעשיית ניתור המידע.

ידע הוא כוח וכשמגישים לך כוח שכזה על מגש של כסף אתה רוצה לדעת כיצד להשתמש בו לתועלתך .

לחיצה על איקון תקפיץ אותך ישר למיקום בדף בו קטדוריה זו מקבלת יחס מורחב.

בית להשקעה בארהב בית להשקעה בארהב בית להשקעה בארהב בחזרה לראש הדף

בדיקת בעלות

הבדיקה החשובה ביותר שצריכה לעשות הינה מהי הבעלות על הנכס, רכשת בית בארה"ב שילמת ממיטב כספך מין הראוי הוא שהבית יהא רשום על שמך בטאבו אחרת מדובר בהונאה, אתה מתכוון לרכוש בית בארה"ב בוודאי תרצה לדעת ממי באמת אתה רוכש את הנכס ? בקטגוריה זו תקבל מענה לנקודה חשובה זו.

במקביל הדוח יכיל את הדברים הבאים:

  • העתק נסחי הטאבו על הנכס
  • רישומי חבות או שיעבודים אם ישנם
בית להשקעה בארהב בחזרה לראש הדף

ניתוח שווי

ניתוח שווי שוק אמיתי לנכס יכול להתבצע באופנים שונים כאשר ביניהם הכלי הזמין אתר זיליו.קום, בחלק זה אנו מספקים הערכות שויי ממקורות מוסמכים כאשר ישנה הסתיגות בהחלטת השווי הנובעת מאי היכרות פיזית עם הנכס הניצרכת כחלק מקביעה שמאית לשווי של הנכס .

הערכת השווי הרשמית לשלוש השנים האחרונות וגובה מיסי הארנונה השנתיים.

בית להשקעה בארהב

ניתוח CMA מחירי נדל"ן בסביבת הנכס, סיכום נתונים.

בית להשקעה בארהב

עד 20 נכסים להשוואה שנימכרו בקירבת הנכס ובחודשים האחרונים.

הנכסים המובאים כהשוואה מונחים עם נתונים מורחבים לכל אחד ואחת מה לצד הנכס הנידון על מנת לאפשר לנו לבחון תפוח בתפוח, אנו ננסה להביא את הבתים הקרובים ביותר לנתוני הנכס הנידון על מנת לקבל תוצאת שווי מדויקת עד כמה שאפשר.

בית להשקעה בארהב בית להשקעה בארהב בית להשקעה בארהב בית להשקעה בארהב בית להשקעה בארהב בית להשקעה בארהב בית להשקעה בארהב בחזרה לראש הדף

הכר את שכנך

בחלק זה מובאים 20 הבתים השכנים לנכס הנידון עם נתויני בעלות, הסטוריית קניה, ואפילו תמונת הבית בנוסף לנתוניו הפיזים במידת האפשר.

בית להשקעה בארהב בית להשקעה בארהב בית להשקעה בארהב בית להשקעה בארהב בית להשקעה בארהב בית להשקעה בארהב בית להשקעה בארהב

בדוגמא זו אנו מציגים את שלושת השכנים הראשונים כאשר בדוח המקור מובאים כל ה 20.

בחזרה לראש הדף

מידע כללי על האכלוסיה בסביבת הנכס

פרופיל שכונה.

בית להשקעה בארהב

רמת השכלה.

בית להשקעה בארהב

רמת הכנסה .

בית להשקעה בארהב

יציבות אכלוסיה.

בית להשקעה בארהב בחזרה לראש הדף

איכות החיים

למד על האזור מה התפלגות מקורות התעסוקה, איכות החיים נגישות ועוד. .

מי הם התושבים באזור ממה הם מתפרנסים כיצד הם חיים ומה רמת החיים לה הם רגילים נתונים אלו יעזור לך להכיר את השוק בו הינך פועל ולאפשר לך לקחת בחשבון נתונים אלו בעת הכנת הנכס לצרכי השוק.

בית להשקעה בארהב בחזרה לראש הדף

נתוני רדיוס ממוקדים

הנתונים מתמקדים ברדיוס המונה עד 500 בתי אב בסביבית הנכס על מנת לתת אינדקציה מדוייקת לבחינת איכות ומיקום הנכס בתוך השכונה.

מקבץ נתונים ממוקד:

  • הכנסה חציונית למשק בית ($) : $108,182
  • אכלוסיה: 521
  • בתי אב: 214
  • שווי חציון לנכסים: $208,585
  • רמת אבטלה: 1.3%
  • תושבים מתחת לקו העוני: 3.1%
  • אכלוסיה לבנה: 502 | 96.5%
  • אכלוסיה לבנה: 18 | 3.5%
בית להשקעה בארהב בחזרה לראש הדף

בסיכון שטפונות

האם הנכס נמצא באזור עם סכנת שטפונות/הצפות.

בית להשקעה בארהב בחזרה לראש הדף