3625 Washington Blvd | השקעת פליפ

סיפור הצלחה של נכס שנרכש ישירות מהבנק ב 10,000 $ בלבד.

הרווח בעיסקה
$44.8k
37.1% תשואה נטו

תיאור עסקה - פליפ מוצלח


בית להשקעה בארהבהסטוריית מכירה כתובת הבית תאריך תיאור מחיר מקור המידע
3625 Washington Blvd 06/17/11 נקנה $10,100 Public Record
3625 Washington Blvd 11/30/12 נמכר $179,500 Public Record
תחשיבי ההשקעה - קניה והשבחה תחשיבי מימוש ורווח בעת המכירה
מחיר קניה $10,100 מחיר מכירה $179,500
תקציב השיפוץ $89,690 עלויות מכירה 7.5% $13,492-
עלויות שונות עד למכירה $21,400 נטו תגמול ממכירה $166,037
סה"כ השקעה $121,190 תקופת מכירה 24 יום
תקופת שיפוץ 11 חודש סה"כ תקופת השקעה 13 חודש
נטו רווח $44,847   /   37%

סרטון על הנכס בעת הרכישה מהבנק
  • הצלחת פרוייקט השבחה ומימוש ברווח מותנה בישום ובאפשרות ישומם של הדברים הבאים :
  • נכס אטרקטיבי במיקום עם דרישה ויכולת רכישה במחיר המימוש המיועד
  • קניה במחיר עם מרווח מספיק בין מחיר קניה לסכום מימוש אפשרי אשר יאפשר הבאת הנכס למצב בו יהא תחרותי מספיק מול חלופות קימות בשוק
  • ביצוע מפוקח של כל אותם דרישות על מנת להשיג את היעד מימוש